5270

11643

11855
4457

herb szko造

Informacje og鏊ne
 1. Oficjalna nazwa szko造 to Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa.
 2. Dopuszczalne skr鏒y od nazwy szko造 to: UMiC, Potterowo.pl, Potterowo.
 3. W szkole - na lekcjach i innych uroczysto軼iach - obowi您uje p馧klimat. Dok豉dne jego zasady okre郵a oddzielny dokument.
 4. ζmanie zasad obowi您uj帷ych na terenie szko造 jest surowo karane.
 5. W szkole obowi您uj normy kulturowe i etyczne og鏊nie przyj皻e przez spo貫cze雟two.
 6. Rok szkolny trwa oko這 10 tygodni.
 7. Regulamin obowi您uje w ca貫j szkole (r闚nie w pubie).

Dyrekcja
 1. Szko陰 zarz康za dyrektor generalny (dyrektorzy generalni) i/lub wicedyrektorzy powo豉ni przez w豉軼iciela szko造.
 2. Podstawowym obowi您kiem Dyrekcji jest dbanie o porz康ek w szkole, czuwanie nad przebiegiem roku szkolnego i dbanie o szeroko rozumiany pozytywny wizerunek Uniwersytetu.
 3. Podzia obowi您k闚 dyrekcji mo瞠 okre郵a osobny dokument, je郵i zosta uchwalony.
 4. Dyrektora, kt鏎y jest jednocze郾ie w豉軼icielem szko造 nie mo積a odwo豉.

Rada Uniwersytetu

 1. Rada Uniwersytetu zosta豉 powo豉na jako organ vice-dyrektorski i doradczy. Nale膨 do niej wyk豉dowcy lub pracownicy szko造 nominowani na to stanowisko przez organ dyrektorski.
 2. Obowi您ki rady s okre郵one w statucie szko造 oraz na bie膨co wyznaczane przez dyrekcj. Do og鏊nych zada ka盥ego vice-dyrektora nale膨:
  1. Dbanie o porz康ek w szkole, czuwanie nad przebiegiem roku szkolnego i dbanie o szeroko rozumiany pozytywny wizerunek Uniwersytetu.
  2. Doradzanie dyrekcji w sprawach dotycz帷ych zarz康zania szko陰.
 3. Cz這nka Rady mo瞠 odwo豉 tylko i wy陰cznie organ, kt鏎y wcze郾iej go powo豉, czyli dyrekcja.

Wyk豉dowcy
 1. Podstawowym obowi您kiem profesora jest nauczanie przedmiotu, na kt鏎y zosta przyj皻y.
 2. Ka盥y wyk豉dowca zobowi您any jest do zachowywania norm kultury oraz innych norm etycznych obowi您uj帷ych w spo貫cze雟twie.
 3. Ka盥y nauczyciel ma obowi您ek w swojej sali ustawi temat, kt鏎y b璠zie klimatycznym opisem pomieszczenia.
 4. Ka盥y nauczyciel zobowi您any jest do wype軟ienia dziennika lekcyjnego do soboty, w tygodniu w kt鏎ym odby豉 si lekcja.
 5. Profesorowie maj prawo organizowa ko豉 przedmiotowe, je瞠li znajdzie si wi璚ej ni 4 ch皻nych na takie w豉郾ie ko這.
 6. Profesorowie zobowi您ani s do przebywania na lekcjach oraz uroczysto軼iach szkolnych z nickiem z przedrostkiem prof, b康 ca造m s這wem profesor.
 7. Profesor powinien poinformowa o swojej nieobecno軼i przed lekcj lub je瞠li to niemo磧iwe w ci庵u 24 godzin po niej.
 8. Profesorowie zobowi您ani s wpisywa oceny do dziennik闚, do kt鏎ych 鈍istokliki podaj przed rozpocz璚iem roku szkolnego.
 9. Profesor mo瞠 zosta usuni皻y na mocy petycji podpisanej przez 80% aktywnej spo貫czno軼i szkolnej lub przez dyrekcj (lub w specjalnych sytuacjach - przez w豉軼iciela szko造), bez podania przyczyny.
 10. Nauczyciele aktywnym uczniom w porozumieniu z Dyrekcj mog przyznawa Karty Czarodziej闚.
 11. Nauczyciele zobowi您ani s do wype軟iania polece dyrekcji, odnoszenia si do niej z szacunkiem i respektowania jej decyzji.
 12. Profesor ma prawo wyst徙i o nadanie dodatkowej jednostki lekcyjnej w tygodniu.
 13. Nauczyciele nie mog przebywa w dormitoriach dom闚 (poza Opiekunami, kt鏎zy mog przbywa jedynie w dormitorium swojego domu).

Sta篡軼i
 1. Sta篡st mo瞠 zosta osoba, kt鏎a posiada 鈍iadectwo uko鎍zenia Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa.
 2. Sta powinien by zrealizowany z przedmiotu, kt鏎y osoba ubiegaj帷a si o niego realizowa豉 na poziomie rozszerzonym.
 3. Sta篡sta ma obowi您ek zrealizowa program sta簑, kt鏎y okre郵i na pocz徠ku roku szkolnego nauczyciel, u kt鏎ego sta jest odbywany (opiekun sta簑).
 4. Minimalny czas trwania sta簑 to 3 tygodnie, maksymalny - okres jednego roku szkolnego (czas trwania sta簑 ustalany jest indywidualnie z opiekunem sta簑)
 5. Certyfikat uko鎍zenia sta簑 wr璚zany jest najp騧niej w dniu zako鎍zenia roku.
 6. Sta篡st闚 obowi您uj wszelkie normy zachowa, kt鏎e obowi您uj wyk豉dowc闚.
 7. W przypadku z貫go sprawowania si na sta簑, mo磧iwe jest jego anulowanie przez Dyrektora (lub na wniosek opiekuna sta簑).

Studenci
 1. Studenci nazywani uczniami maj obowi您ek reprezentowania szko造 oraz szanowania jej imienia.
 2. Ucze ma obowi您ek uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych i stosowania si do zasad na nich panuj帷ych.
 3. Uczniowie mog wyst徙i z wnioskiem o zmian opiekuna domu. Pod petycj powinny znale潭 si podpisy 60% cz這nk闚 aktywnej spo貫czno軼i danego domu.
 4. Uczniowie zobowi您ani s do godnego reprezentowania domu.
 5. Studenci w miar mo磧iwo軼i winni przebywa w pubie szko造 oraz Wielkiej Sali.
 6. Uczniowie przebywaj帷y w Wielkiej Sali i pomagaj帷y w niej nowym uczniom s dodatkowo nagradzani przez dyrekcj.
 7. Uczniowie zobowi您ani s do brania aktywnego udzia逝 w 篡ciu szko造.
 8. Uczniowie - je瞠li zostan poproszeni przez nauczyciela - maj obowi您ek zrobi list obecno軼i.
 9. Uczniowie powinni stosowa klimat na lekcjach i uroczysto軼iach szkolnych.
 10. Uczniowie nie mog zwraca si do wyk豉dowc闚 w trakcie zaj耩, uroczysto軼i szkolnych lub innych wydarze "na Ty" - powinni stosowa form "Panie Profesorze/Pani Profesor" lub pokrewn.
 11. Uczniowie s nagradzani przez wyk豉dowc闚 punktami, ocenami i Kartami Czarodziej闚.
 12. Uczniowie maj obowi您ek wykonywa polecenia nauczycieli i dyrekcji.
 13. Ucze nie mo瞠 przebywa w dormitorium domu, do kt鏎ego nie nale篡.

Prefekci
 1. Prefekci maj obowi您ek przebywania na czacie na programie ICeQ b康 NPCC, w celu dysponowania logami z lekcji.
 2. Prefekci maj obowi您ek pomagania uczniom w trakcie roku szkolnego.
 3. Prefekt mo瞠 w ka盥ej chwili (w uzasadnionym przypadku) zosta odwo豉ny przez dyrekcj, na wniosek 60% aktywnej spo貫czno軼i danego domu, b康 na wniosek nauczyciela.
 4. Prefekt nie ma prawa odejmowa, dodawa punkt闚 - mo瞠 przekaza odpowiedni dow鏚 Dyrekcji, kt鏎a podejmie decyzj o zmianie punktacji.
 5. Prefekci zobowi您ani s do przebywania w Wielkiej Sali szko造 i pomocy nowym adeptom magicznej sztuki.
 6. Prefekt pe軟i swoj funkcj do czasu powo豉nia nowego prefekta - chyba, 瞠 uko鎍zy ju szko喚.

Opiekunowie
 1. Opiekuna mianuje dyrekcja z grona profesor闚 (b康 emerytowanych profesor闚) zatrudnionych w szkole.
 2. Opiekun mo瞠 w ka盥ej chwili zosta odwo豉ny przez dyrekcj lub 60% aktywnej spo貫czno軼i danego domu.
 3. Opiekun ma obowi您ek zorganizowania 4 spotka domu w ci庵u roku szkolnego, kt鏎e odbywaj si w pokoju wsp鏊nym danego domu.
 4. Opiekun ma obowi您ek pomagania swoim uczniom, a tak瞠 przebywania w Wielkiej Sali szko造 i pomocy nowym uczniom.
 5. Opiekun nie ma prawa przebywa w dormitoriach dom闚, nad kt鏎ymi nie sprawuje opieki.
 6. Opiekunowie zobowi您ani s do ustawienia klimatycznego tematu w dormitorium domu, nad kt鏎ym sprawuj opiek.

Regulamin czat闚 nale膨cych do UMiC-u

Na wszystkich czatach nale膨cych do Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa:

 1. Zabrania si u篡wania wulgaryzm闚 (r闚nie tych w innym j瞛yku).
 2. Zabrania si u篡wania zakl耩 niewybaczalnych.
 3. Zabrania si obra瘸nia uczu religijnych innych os鏏.
 4. Zabrania si spamowania, floodowania, oraz reklamowania innych szk馧 czy stron bez wyra幡ej zgody Dyrekcji.
 5. Zabrania si pisania CAPS LOCKIEM w nieuzasadnionych przypadkach oraz u篡wania zbyt jasnych, ra膨cych i trudnych do rozczytania kolor闚 czcionki.
 6. Zabrania si pojedynkowania (pr鏂z w salach do tego przeznaczonych).
 7. Zabrania si zmiany koloru u篡tkownikowi bez jego WYRA昧EJ zgody lub pro軸y.
 8. Zabrania si nadu篡wania statusu operatora.
 9. Zabrania si pisania tzw. pismem 'pokemon闚' typu: "rUsOfFfY", "j茳H", itp.
 10. Zabrania si rozsy豉nia przypadkowych ci庵闚 znak闚 oraz nadu篡wania znak闚 w przypadku stosowania emotikon (np. XDDDDDDDDDDDDDDDDD)
 11. Zabrania si obra瘸nia, wyzywania innych os鏏.
 12. Zabrania si wchodzenia na nickach mog帷ych urazi czyje uczucia oraz ewidentnie kojarz帷ymi si z tre軼iami erotycznymi, nickach z przedrostkiem "prof", "mgr", "dr", je瞠li nie jest si pracownikiem Uniwersytetu.
 13. Zabrania si przebywania na wi璚ej ni jednym nicku jednocze郾ie (z wyj徠kiem osoby utrzymaj帷ej oficjalnego bota szko造 - Starego Czarodzieja (UMiCka), b康 prowadz帷ej event klimatyczny. Wyj徠kami s tak瞠 zaj璚ia klubu pojedynk闚 i treningi oraz mecze quidditcha).
 14. Zabrania si wszelkich zabaw religijnych.
 15. Zabrania si podawania adres闚 innych szk馧 oraz rozsy豉nia join闚 do ich pokoi na czacie.

W przypadku 豉mania kt鏎ego z powy窺zych punkt闚 operator musi reagowa! Dyrekcja zastrzega sobie prawo odbioru statusu operatora w szkolnym pubie.


Hymn Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa

Jest w 鈍iecie magii taka szko豉,
kt鏎a przyjmie ka盥ego, nawet anio豉.
Cho diab造 niemi貫 w niej si zdarzaj,
to za z貫 zachowanie im kar daj.
Szlabany, minusy i upomnienia
to kary za du瞠 przewinienia.
A gdy do kultury zasad si stosujesz:
prosisz, przepraszasz, za wszystko dzi瘯ujesz,
to musisz wiedzie drogi Kolego,
瞠 plusa dostaniesz lub punkcika ma貫go.
Musisz te wiedzie, 瞠 jako szko豉
plac闚ka ta na cztery domy jest podzielona.
W Ravenclaw wielka wiedza panuje
i ka盥ego bystrego do siebie przyjmuje.
Slytherin to dom dla sprytnego,
o czystej krwi, baaardzo ambitnego
Je郵i jest wierny, odwa積y i prawy
to w Gryffindorze szukaj s豉wy!
Leniuch z Ciebie? Wi璚 pr璠zej, uciekaj!
Bo Hufflepuff szuka pracowitego cz這wieka.
W ka盥ym domu jak i w budynku ca造m
panuje atmosfera godna pochwa造.
Oto jest UMiC - tw鎩 dom drugi.
Szanuj go, kochaj przez czas d逝gi!
Wi璚 teraz do pracy m康ry cz這wieku!
Ucz si i b康 przyk豉dem dla os鏏 m這dszego wieku.
A je郵i ju sko鎍zy t szko喚 wspania陰
to nie zapomnij o niej, zachowaj j w sercu ca陰!


Kary za nieprzestrzeganie statutu
 1. Za nieprzestrzeganie statutu stosuje si poni窺ze kary:
 • ostrze瞠nie,
 • ujemne punkty do Rankingu Nauczycieli,
 • zawieszenie w prawach cz這nka szko造,
 • szlaban,
 • ujemne punkty do Rankingu Dom闚,
 • wydalenie ze szko造,
 • w drastycznych przypadkach ban na stron,
 • przeniesienie do innego domu,
 • zakaz wst瘼u na teren plac闚ki,
 • ban/kick/mute na czacie

Postanowienia ko鎍owe
 1. Dokument mo瞠 ulec zmianie.
 2. Je瞠li nie mo積a rozwi您a jakiego konfliktu, problemu etc. stosuje si zasad "dyrektor ma zawsze racj".
 3. Obowi您uje zakaz wst瘼u do zakazanych miejsc w szkole bez wyra幡ej zgody Dyrekcji.

Podpisano przez:
Zmiany:

23.05.2012
18.11.2012
11.08.2014
25.03.2015
21.01.2017
13.04.2019

 2011 - 2015 Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa . Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Szkolne skrzaty uwielbiaj ciasteczka (cookies). Pocz瘰tujesz je?

powered by jPORTAL 2 & UserPatch